سفارش تبلیغ
صبا

آن که تو را از گزندى ترساند چون کسى است که تو را مژده رساند . [نهج البلاغه]

اقتدار سیاسی حماسه سیاسی

عکس



کلمات کلیدی :
نویسنده : بهنام گرجی 1
() نظر
آخرین عنوان های مطالب